VERKKOKAUPPA

Der­ma­lo­gican tuotteet verk­ko­kau­pas­ta

Aina ei pääse hoi­to­lal­la käymään, vaikka ha­luai­si­kin. Saat tilattua tuotteita  myös verk­ko­kau­pan kautta.
Verk­ko­kau­pan ja  hoitolan tuot­tei­den hinnat ovat täysin samat.

Muistathan että hoitola käynnin yhteydessä suositellut tuotteet vastaavat vain  sen hetkiseen ihon tarpeeseen. Koska vuoden ajat ja olosuhteet muuttuvat, täytyy ihonhoitorutiineja tarkistaa aina aika ajoin. Vain sillä tavalla kotihoitosi pysyy tuloksellisena ja ihosi kauniina. 
Hoitolassa asioidessa, saat viimeisimmät ihonhoitovinkit ja pääset tutustumaan uutuuksiin.